Riethoven – De Gemeijnt

Een perceel bosgrond gelegen aan De Gemeijnt te Riethoven. Het perceel heeft een grootte van 1.14.90 ha. Het perceel is rechthoekig en via een openbare, onverharde weg te bereiken.

Teeltlplan
Het perceel is de afgelopen jaar gebruikt als bosgrond.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeerd in een redelijke tot goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Door middel van een openbare, onverharde weg, De Gemeijnt is het perceel te bereiken.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastrale gegevens
Gemeente Riethoven sectie D nummer 372 groot 1.14.90 ha.

Jachtrecht
Er is geen jachtrecht aanwezig.

Publiekrechtelijke beperkingen
Op het perceel rust een beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging). Deze publiekrechtelijke beperking, welke bekend is onder monumentnummer 45940 in het rijksmonumentenregister, heeft als wettelijke grondslag Erfgoedwet, Afschrift inschrijving monument of archeologisch monument in rijksmonumentenregister door minister OCW en betreft het volgende werkingsgebied:
Kadastrale objecten:
Riethoven D 1018, Riethoven D 1019, Riethoven D 1020, Riethoven D 1021, Riethoven D 1022, Riethoven D 1023, Riethoven D 1024, Riethoven D 1024, Riethoven D 1026, Riethoven D 369, Riethoven D 370, Riethoven D 371, Riethoven D 372.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als bosgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 van de gemeente Bergeijk en heeft daarin de enkelbestemming “Bos” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Monumenten”. Het plan is onherroepelijk geworden op 16 april 2014.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres De Gemeijnt
Postcode 5561 TR
Plaats Riethoven
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bosperceel
Ontsluiting Door middel van een openbare, onverharde weg, De Gemeijnt is het perceel te bereiken.
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 1.14.90 ha