Horst – Bosstraat

VLEESVARKENSBEDRIJF

Dit vleesvarkensbedrijf biedt diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Zo ziet de Natuurbeschermingswetvergunning al op een forse uitbreiding in de richting van een zeugenhouderij. De stallen voldoen aan zowel de milieu- als dierenwelzijnseisen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Horst sectie L nummer 1311 oppervlakte 0.29.15 ha;
Gemeente Horst sectie L nummer 1313 oppervlakte 0.47.70 ha;
Gemeente Horst sectie L nummer 1090 oppervlakte 0.51.85 ha
Totale oppervlakte 1.28.70 ha.

Omgevingsvergunning
Het bedrijf valt in de huidige situatie vanaf 1 januari 2013 van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit met OBM.

Verkoper heeft een vergunningswijziging aangevraagd voor het houden van:
– 880 vleesvarkens (D.3.100);
– 880 vleesvarkens (D 3.2.14) BWL 2010.26.V2).

Deze aanvraag is op 26 juli 2018 verleend.

Natuurbeschermings-wetvergunning
Op 25 juni 2015 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vergunning verleend op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet voor:
– 1.520 vleesvarkens, D 3.100.1;
– 744 guste en dragende zeugen, D 1.3.12.4;
– 2 dekberen, D 2.100;
– 5.712 gespeende biggen, D 1.1.15.4.2.

De vergunning heeft betrekking op een emissie van 4.908,00 kg NH3 per jaar.

Op 24 mei 2018 is door Gedeputeerde Staten van Limburg een verklaring van geen bedenkingen verleend op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet voor:
– 880 vleesvarkens (D.3.100);
– 880 vleesvarkens (D 3.2.14) BWL 2010.26.V2).

Deze vergunning heeft betrekking op een emissie van 2.772 kg NH3 per jaar.

Varkensrechten
Er zijn geen varkensrechten in de verkoop betrokken.

Bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Horst aan de Maas en hebben daarin de bestemming “Agrarisch met waarden” gedeeltelijk met bouwvlak (oppervlakte ca. 0.50.00 ha) en de functieaanduiding “intensieve veehouderij’. Daarnaast beschikken de percelen over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2017 en is nadien in werking getreden.

Vleesvarkensstal I
Gebouwd omstreeks 1980, gerenoveerd in 1995. Opgetrokken uit baksteen buitenmuur, binnenmuren van kalkzandsteen (spouw), dragende tussenmuren, damwandprofielplatendak, dupanel dakisolatie. Vrijwel volledig onderkelderd, putopslagcapaciteit ca. 1.000 m³. Traditionele huisvesting. Muurplaathoogte ca. 2,20 m¹.

– Klimaatbeheersing: luchtinlaat via centrale zijgang, via pvc ventilatieplafond naar afdelingen, afvoer met ventilatoren. Fancom regelapparatuur.
– Voedering: droogvoerinstallatie met Groba bakken met drinknippel.
– Huisvestingssysteem: ijzerwerk/asbest/kunststof hokafscheiding, bolle vloer met betonrooster.

Indeling:
– centrale zijgang;
– hygiënesluis;
– 10 afdelingen met 8 hokken à 10 vleesvarkens.

Stalcapaciteit: 800 vleesvarkens
Oppervlakte 60,00 x 17,00 = 1.020 m²

Vleesvarkensstal II
Gebouwd omstreeks 1980, gerenoveerd in 1995. Opgetrokken uit baksteen buitenmuur, binnenmuren van kalkzandsteen (spouw), dragende tussenmuren, damwandprofielplatendak, dupanel isolatie. Vrijwel volledig onderkelderd, putopslagcapaciteit ca. 1.000 m³. Traditionele huisvesting. Muurplaathoogte ca. 2,20 m¹. Groen Label, chemische luchtwasser.

– Klimaatbeheersing: luchtinlaat via centrale zijgang, via pvc ventilatieplafond naar afdelingen, afvoer met ventilatoren, buizenver-warming in afdelingen. Fancom regelapparatuur.
– Voedering: droogvoerinstallatie met Groba bakken met drink-nippel.
– Huisvestingssysteem: ijzerwerk/asbest/kunststof hokafscheiding, bolle vloer met betonrooster.

Indeling:
– centrale zijgang;
– berging;
– 10 afdelingen met 8 hokken à 10 vleesvarkens;
– 1 afdeling met 6 hokken à 12 vleesvarkens.

Stalcapaciteit: 800 vleesvarkens
Oppervlakte 60,00 x 17,00 = 1.020 m²

Diversen
– 4 polyester droogvoersilo’s van 2 x 18 ton en 2 x 10 ton;
– erfverharding met klinkers tussen de stallen, oppervlakte ca. 300 m2;
– de oprit is semi-verhard (met puin).

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en aardgas. De leidingen komen bij het bedrijf binnen via de grond die behoort tot de achter het bedrijf gelegen woning, welke in het verleden van het bedrijf is afgesplitst. Hiertoe zijn diverse burenrechtelijke erfdienstbaarheden gevestigd.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen agrarische objecten en een plattelandswoning .

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een redelijke staat van onderhoud.

Beschikbaarheid
In overleg met eigenaar kunnen afspraken over het moment van oplevering worden gemaakt.

Kenmerken
Vraagprijs € 300.000,- k.k.
Adres Bosstraat ong.
Postcode 5963 NZ
Plaats Horst
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Agrarisch bedrijf
Bedrijfstype Varkens
Diersoort Vleesvarkens
Bouwjaar 1980
Oppervlakte en inhoud
Omgevingsvergunning

het bedrijf valt in de huidige situatie vanaf 1 januari 2013 van rechtswege onder de werkingssfeer van het activiteitenbesluit met obm. verkoper heeft een vergunningswijziging aangevraagd voor het houden van:
– 880 vleesvarkens (d.3.100);
– 880 vleesvarkens (d 3.2.14) bwl 2010.26.v2).

Bedrijfscapaciteit 1.833 vleesvarkens en 167 biggen
Agrarisch bouwblok 0.50.00 ha
Totale oppervlakte 1.28.70 ha