Borkel en Schaft – Peedijk

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: PERCELEN LANDBOUWGROND

Enkele percelen landbouwgrond gelegen Peedijk (zijweg) te Borkel en Schaft. Het geheel heeft een oppervlakte van 10.04.20 ha, maar is ook gesplitst te koop. Perceel I heeft een oppervlakte van ca. 5.00.00 ha, perceel II heeft een oppervlakte van ca. 5.04.20 ha. Er is geen drainage en beregeningsvergunning aanwezig.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
2021: maïs
2020: maïs
2019: maïs
2018: aardappelen
2017: gras

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 25 en 30 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt aan westzijde via waterschapsloop en aan zuidzijde via gemeenteloop.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud, zijn in 2018 geëgaliseerd.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via een openbare verharde zandweg, (zijweg van Peedijk). De belendingen betreffen percelen landbouwgrond.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Borkel en Schaft E 276 oppervlakte 0.03.80 ha
Gemeente Borkel en Schaft E 418 oppervlakte 7.45.70 ha
Gemeente Borkel en Schaft E 417 oppervlakte 0.16.75 ha
Gemeente Borkel en Schaft E 740 oppervlakte 2.37.95 ha
Totaal 10.04.20 ha

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2 van de gemeente Valkenswaard en hebben daarin de enkelbestemming Agrarisch met de dubbelbestemmingen gedeeltelijk Waarde – Archeologie 4 en gedeeltelijk Waarde – Archeologie 6.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 februari 2020 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 4 februari 2022 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs,
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
telefoonnummer: 06 – 53 14 64 10, e-mail: h.coppelmans@berkkerkhof.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Peedijk
Postcode 5556 VG
Plaats Valkenswaard
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde zandweg (zijweg van Peedijk)
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 10.04.20 ha