Portal:

Ollandseweg / Achterste Hermalen

SCHIJNDEL € 6,95 per m2 k.k

Kenmerken

prijs: € 6,95 per m2 k.k
grondtype: Landbouwgrond
oppervlakte: 2.03.05 ha
ontsluiting: via openbare verharde weg

Foto's

Bekijk alle foto's

Voor gedetailleerde informatie download brochure.

TE KOOP: DRIE PERCELEN LANDBOUWGROND

Drie percelen landbouwgrond gelegen op de hoek aan de Ollandseweg en Achterste Hermalen te Schijndel. Het geheel heeft een grootte van 2.03.05 ha en betreft een rechthoekige kavelvorm. De percelen zijn niet voorzien van drainage en er is geen mogelijkheid om te beregenen. Op normale hoogte gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is maïs en aardappelen. In een hoekje van perceel Schijndel M 106 staan bomen (ca. 2.000 m²)

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg op de hoek van de Ollandseweg en Achterste Hermalen te Schijndel. Natuurgebied De Geelders bevindt zich in de directe omgeving. Op perceel Schijndel M 106 is een hoekje voorzien van bomen (ca. 2.000 m²).

Bijzonderheden
Op perceel Schijndel M 107 rust een voorpootrecht (lengte 22,00 m1)

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Schijndel sectie M nummer 106, oppervlakte 0.20.05 ha
Gemeente Schijndel sectie M nummer 107, oppervlakte 0.63.95 ha
Gemeente Schijndel sectie M nummer 113, oppervlakte 1.19.05 ha
Totaal 2.03.05 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Op het perceel rusten geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied' van de gemeente Schijndel. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2013 en nadien in werking getreden.

De percelen hebben daarin de bestemmingen:

  • enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap';
  • dubbelbestemming gedeeltelijk 'Waarde - Archeologie 3';
  • dubbelbestemming gedeeltelijk 'Waarde - Archeologie 4'.

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Herijking' van de gemeente Schijndel. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2015 en nadien in werking getreden.

De percelen hebben daarin de bestemmingen:

  • dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen';
  • dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle ensembles'.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Huub Coppelmans RT RM

Neem contact op