Portal:

Hoogstraat 8

UDEN € 360.000 k.k.

Kenmerken

vraagprijs: € 360.000 k.k.
aanvaarding: in overleg
bedrijfstype: Varkens
omgevingsvergunning: op de locatie is een omgevingsvergunning d.d.23 september 2013 verleend voor het
houden van: - 506 vleesvarkens (traditioneel);
- 1.092 biggen gecombineerde luchtwasser;
- 2.548 vleesvarkens gecombineerde luchtwasser.
bedrijfscapaciteit: 560 vleesvarkens
agrarisch bouwblok: 1.50.00 ha
totale oppervlakte: 1.50.00 ha
uitbreidingsmogelijkheden: eventueel met meer grond te koop tot maximaal 5.55.00 ha

Foto's

Bekijk alle foto's

Voor gedetailleerde informatie download brochure.

VLEESVARKENSBEDRIJF 

Ontwikkelingslocatie met:

  • vleesvarkensstal, capaciteit voor ca. 560 vleesvarkens;
  • opslagruimte (voormalige rundveestal);
  • sleufsilo.

Perceelsoppervlakte ca. 1.50.00 ha

Milieuvergunning
Het bedrijf is voorzien van een milieuvergunning afgegeven door de gemeente Uden d.d. september 2013 voor het houden van:

  • 506 vleesvarkens (traditioneel);
  • 1.092 biggen gecombineerde luchtwasser;
  • 2.548 vleesvarkens gecombineerde luchtwasser.

Bovenstaande vertegenwoordigd 2.966,7 kg NH3

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Hoogstraat 8, Uden" van de gemeente Uden en heeft daarin de bestemming "agrarisch met waarden – landschapswaarden" met bouwvlak en de functieaanduiding intensieve veehouderij. Daarnaast beschikt het object over de dubbelbestemming “waarde – archeologie”.
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 december 2014.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra en aardgas.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen agrarische bedrijven.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende,
in een redelijke staat van onderhoud.

Overige bijzonderheden

  • eventueel met meer grond te koop tot maximaal 5.55.85 ha;
  • totale mest-/wateropslagcapaciteit op het bedrijf bedraagt ca. 1.200 m3;
  • tevens betreft het een prachtige locatie ten behoeve van de realisatie van een paardenbedrijf. 

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Huub Coppelmans RT RM

Neem contact op