Portal:

Hoogstraat 8

UDEN € 360.000 k.k.

Kenmerken

vraagprijs: € 360.000 k.k.
aanvaarding: in overleg
bedrijfstype: Paarden
diersoort: Opfok/africhting
omgevingsvergunning: Op de locatie is een omgevingsvergunning
d.d. 23 september 2013 verleend voor het houden van:
 • 506 vleesvarkens; 
 • 2.548 vleesvarkens. 
huiskavel: 1.50.00 ha (inclusief agrarisch bouwblok)
totale oppervlakte: 1.50.00 ha

Foto's

Bekijk alle foto's

Voor gedetailleerde informatie download brochure.

Prachtige locatie voor de realisatie van een paardenbedrijf op een perceel van
ca. 1.50.00 ha

Op een prachtige landelijke locatie in het buitengebied van Uden heeft u de mogelijkheid om een professioneel paardenbedrijf op te zetten. Hier zit u met uw bedrijf centraal gevestigd tussen Uden, Veghel en ‘s-Hertogenbosch.

Het betreft een voormalig intensief bedrijf, welke is beëindigd. De huidige opzet is uitstekend geschikt om als fundament te dienen voor de realisatie van een paardenbedrijf.

Conform vergunning in aanvraag is het mogelijk om een royale rijhal met binnenbak ten behoeve van dressuur-/springpaarden, kantine en kantoor te realiseren. De twee vrijstaande paardenverblijven bieden ruimte voor ca. 50 volwassen paarden en ca. 30 opfokpaarden. Een vrijstaande loods biedt ruimte voor opslag van machines. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe bedrijfswoning, stapmolen en paddock te realiseren bij het object.

De schetsen zijn reeds gepresenteerd, echter mag u het geheel nog naar eigen wensen en smaak realiseren, kortom een unieke kans!

Kadastrale gegevens
Gemeente Uden sectie Q nummer 1282 (ged.) oppervlakte ca. 1.50.00 ha.

Omgevingsvergunning
Op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 23 september 2013 verleend voor het houden van:

 • 506 vleesvarkens, RAV code D3.2.1;
 • 2.548 vleesvarkens, RAV code D.3.2.15.4.

Natuurbeschermingswetvergunning
Het bedrijf beschikt wel over een Nb-vergunning.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Hoogstraat 8, Uden" van de gemeente Uden en heeft daarin de bestemming "agrarisch met waarden – landschapswaarden" met bouwvlak en de functieaanduiding intensieve veehouderij. Daarnaast beschikt het object over de dubbelbestemming “waarde – archeologie”.
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 december 2014.

Nevenactiviteiten
Mogelijkheden nevenactiviteiten bij paardenhouderij.
Direct toegestaan binnen de regels:

 • Bed & Breakfast in (bedrijfs)woningen, niet meer dan 4 verdeeld over maximaal 2 kamers;
 • Beroepen aan huis, maximum van 50 m².

Toegestaan met omgevingsvergunning, reguliere procedure:

 • Agrarisch-technische hulpbedrijven, agrarisch verwante bedrijven, maximaal 500 m²;
 • Sociale en educatieve functies;
 • Voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning;
 • Een groepsaccommodatie waarvan het totale bruto-vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 250 m². De oppervlakte in bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50% hiervan en 150 m²;
 • Productiegebonden detailhandel, waarbij de totale gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m²;
 • Statische binnenopslag, maximaal 1.000 m2;
 • Kleinschalig kamperen, maximaal 15 kampeermiddelen;
 • Ondersteunende horeca is toegestaan, maximaal 50 m²;
 • Dagrecreatie;
 • Huisvesting van seizoensarbeiders;
 • Aan huis gebonden bedrijven dan wel kapsalons;
 • Bed & Breakfast in bijbehorende bouwwerken.

De paardenhouderij dient ten alle tijden de hoofdactiviteit te blijven.

Indien er nevenactiviteiten gewenst zijn die niet binnen bovenstaande omschrijving past, is een uitgebreide procedure nodig. Deze kan wel meegenomen worden in de procedure voor het wijzigen
naar paardenhouderij.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en aardgas.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een staat van onderhoud.

Bijzonderheden

 • het object biedt u de mogelijkheid om een professioneel paardenbedrijf op te zetten;
 • fraai gelegen in het buitengebied van Uden;
 • gelegen binnen 1 kilometer van natuurgebied De Pier, Bedafse Bergen en Maashorst;
 • centraal gelegen met op korte afstand de plaatsen Uden, Veghel en ‘s-Hertogenbosch;
 • voor de werktuigenberging/opslagruimte (oppervlakte: 50,00 x 19,00 en muurplaathoogte 4,50 m¹) is reeds een omgevingsvergunning verleend;
 • voor de ruimte waar rijhal/paardenstal is bedoeld is reeds een omgevingsvergunning verleent, doch moet het bestemmingsplan nog worden aangepast naar de toekomstige bestemming;
 • de gemeente heeft goedkeuring verleent aan het principeverzoek voor het omzetten naar een paardenfokkerijbedrijf;
 • schetsen zijn reeds gepresenteerd, echter mag u het geheel nog naar eigen wensen en smaak realiseren;
 • een unieke kans!

Beschikbaarheid
Het object is in overleg beschikbaar.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Huub Coppelmans RT RM

Neem contact op