Werkgebieden

Planschade risico-analyses

Van den Berk & Kerkhof voorziet al tientallen jaren gemeenten en provincies van advies. Planschade risico-analyses zijn daarbij een specialiteit.

Het aantal schadeclaims neemt toe. Bedrijven, maar zeker ook burgers of groepen burgers nemen een jurist in de arm om een vergoeding voor schade te claimen, wanneer een gemeente, of provincie een plan wijzigt. Ze komen vaak goed beslagen ten ijs, wetende dat de wet mogelijkheden biedt. Rechters kennen in meer situaties schadevergoeding toe.

Het is van belang om bij plannen tevoren een gedegen inschatting te maken van het eventuele risico op het moeten betalen van planschade. Dat is werk voor de experts van Van den Berk & Kerkhof.

(Grond)verwerving

De overheid wil in het landelijk gebied geregeld plannen realiseren. Aan de rand van het dorp of de stad, of binnenstedelijk en dorpskernen is inbreiding volop aan de orde. Daarvoor zijn grond en/of gebouwen nodig. Die gronden en gebouwen verwerven is een vak apart. Het is een kwestie van vertrouwen. Daarbij maakt het veel verschil wie namens de overheid de contacten legt en de onderhandelingen voert.

Van den Berk & Kerkhof heeft op dat vlak veel ervaring, ook met grote gemeenten. Met Van den Berk & Kerkhof heeft de overheid een goede entree. De makelaars spreken de taal van de eigenaren en van boeren en tuinders. Dat maakt het gesprek en de onderhandelingen een stuk gemakkelijker.

Aan beide kanten weten we wat van belang is. Zo is bij boeren en tuinders vaak niet de prijs, maar het vooruitzicht op een ander bedrijf het allerbelangrijkste element in de onderhandelingen. Van den Berk & Kerkhof heeft die sleutel in handen, want wij weten welk geschikt aanbod aan agrarische bedrijven voorhanden is. Hetzelfde geldt voor bedrijfsmatig onroerend goed, onze bedrijfsmakelaars hebben zicht op mogelijke vervangende objecten.

Rechtbankzaken

Als partijen er niet uitkomen, moet de rechtbank er aan te pas komen. Om hun standpunt te bekrachtigen nemen partijen dikwijls onafhankelijke deskundigen in de arm. Regelmatig schakelt de overheid experts van Van den Berk & Kerkhof in om bij rechtzaken te adviseren en standpunten toe te lichten. Dan gaat het om kwesties rond onroerend goed in het landelijk gebied, maar ook binnen dorp of stad.

Buitengebiedspecialist

Het landelijk gebied is een specialistisch terrein. Er speelt complexe regelgeving. Een beperkt aantal experts weet van de hoed en de rand. Gemeenten, provincie, waterschappen en instanties als Rijkswaterstaat of de Spoorweg hebben die specifieke kennis doorgaans niet in huis.

Het is voor hen ook ondoenlijk om alles af te weten van toeslagrechten, pacht, Natura 2000, dierwelzijnsbepalingen om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is logisch om daarvoor de echte experts in de arm te nemen. Voor het buitengebied is dat Van den Berk & Kerkhof.