U en onroerend goed

Aan- en verkoop

Van den Berk & Kerkhof is thuis in stad en platteland. Ze vormen een wereld van verschil. Zeker als het om aan- en verkoop van onroerend goed gaat. In het landelijk gebied gelden andere regels dan in stad of dorp. Wie ze niet kent, kan brokken maken. Ooit van depositie, odeurnorm, voorkeursrecht, habitatrichtlijn of ontgronding gehoord? Het is een vak apart om al die specifieke regelgeving te kennen. Wij weten exact welke mogelijkheden er zijn binnen de bestemming die voor de grond en gebouwen geldt. Die kennis hebben we uiteraard ook van de regels in dorp en stad.

Bij zowel aan- als verkoop is al die kennis wezenlijk. Ze behoedt u voor missers. Neem daarom bij aan- en verkoop een specialist in de arm. Dat scheelt een hoop zorgen.

Aan- en verkoop is bij ons in goede handen. Heeft u ook al eens aan verkoop bij inschrijving gedacht? Zeker bij een bijzonder object is dat een goede mogelijkheid om de hoogste prijs te halen. Van den Berk & Kerkhof verkoopt jaarlijks met succes via inschrijving verschillende objecten. We kennen de procedure en de criteria. Meer informatie over verkoop bij inschrijving? Klik hier.

Heeft u verkoopplannen? Klik hier voor een gratis waardebepaling en een vrijblijvend verkoopadvies.

Voorbeelden uit de praktijk:

Taxatie

Wat is uw woning of bedrijf waard? Een goed onderbouwde taxatie is het antwoord. Als u uw woning wilt verkopen, biedt Van den Berk & Kerkhof een gratis taxatie aan in combinatie met een goeddoordacht verkoopadvies.

Van den Berk & Kerkhof voert taxaties uit voor verschillende doeleinden. Bij aankoop van een woning verlangt de bank of een andere hypotheekverstrekker een taxatierapport. Als u uw woning wilt overdragen aan de kinderen heeft de notaris ook een taxatierapport nodig.

Taxeren is vakwerk. Natuurlijk, de ozb is een vingerwijzing voor de prijs, maar u wilt natuurlijk weten wat de werkelijke waarde is of wat de toekomstige waarde zal zijn, als zich in de buurt veranderingen gaan voordoen. Stel, dat op de grond naast uw nieuwe aanwinst natuur komt. Dan is de woning ineens meer waard. Of tegenover uw huis komt een flatgebouw te staan, dan zakt de prijs. Van den Berk & Kerkhof kan helder aangeven om welke bedragen het gaat.

Grond- en pachtzaken

U wilt een boerderijtje met grond kopen om er eigen paarden op te houden. Een van de percelen weiland is al jaren in gebruik bij een boer. Kunt u na de aankoop vrij over die grond beschikken? Dat is helemaal de vraag. Waarschijnlijk is sprake van een pachtsituatie, waarop de betreffende boer zich kan beroepen. Uw grond blijft dan als pachtgrond in gebruik bij die boer.

Zo zitten er veel haken en ogen aan grond en pacht in het buitengebied. Van den Berk & Kerkhof kent die regels uit en te na. Of u wilt van de buurman het weiland huren voor het paard van uw dochter. Hij biedt een zesjarig pachtcontract aan. Hoe zit dat? Van den Berk & Kerkhof geeft het antwoord. Of uw buurman vraagt of hij de mest van zijn koeien op uw weiland mag uitrijden. Hoe zit dat? Van den Berk & Kerkhof geeft het antwoord.

Projectontwikkeling

Heeft u een perceel grond in het dorp of aan de rand van het dorp? Al dan niet met een woning, winkel of gebouw erop. Dan is projectontwikkeling misschien iets voor u. Er is soms meer mogelijk dan u denkt. Op uw terrein kunnen wellicht woningen, appartementen of winkels komen te staan. Veel gemeenten willen graag in het dorp of in de stad nieuwbouw verwezenlijken. Inbreiding heet dat officieel, als tegenhanger van uitbreiding. Gemeentelijke plannen worden daarvoor aangepast.

Vaak is een bezoek van een projectontwikkelaar of van een medewerker van de gemeente een signaal, dat uw terrein op de nominatie staat voor inbreiding. Menigeen denkt dat projectontwikkelaars of de gemeente die plannen realiseren, maar u kunt, als u dat wilt, zelf ook aan de slag, eventueel samen met een ontwikkelaar of een financier.

Als onafhankelijk adviseur denken wij graag met u mee, ook als u met een ontwikkelaar of de gemeente in zee wilt. We brengen de mogelijkheden en onmogelijkheden voor u in kaart en we bepalen aan de hand daarvan de waarde

Bent u benaderd door uw gemeente, een projectontwikkelaar of heeft u zelf ontwikkelingsplannen? Klik hier voor het maken van een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze deskundige adviseurs.

Praktijkvoorbeeld herontwikkeling. Klik hier.

Advisering

Een goed advies is goud waard. Als het om onroerend goed gaat, staat er dikwijls veel op het spel. Kansen laten liggen of fouten maken, is dan kostbaar. Het is verstandig om een goede adviseur in de arm te nemen.

Aan ons advies ligt kennis ten grondslag. Van den Berk & Kerkhof heeft 40 jaar ervaring. Onze wortels liggen in het landelijk gebied, maar we zijn ook in dorp en stad op en top thuis geraakt. Ons kantoor werkt met specialisten op tal van terreinen. We werken voor verschillende partijen: particulieren, overheden, bedrijven en projectontwikkelaars. Het betekent dat we alle speelvelden kennen. Daar profiteert u van met een gedegen advies.

Wij kennen de complexe regelgeving, die voor het platteland geldt. En we weten hoe het zit in dorp en stad. Klop gerust aan. Dat kan voor u een gouden greep zijn.